XXXIII. Interpretačný seminár klavírneho oddelenia

06.06.2017

6. júna 2017 o 15.30 hod. v seminárnej miestnosti na Moyzesovej ul.