Interpretačný seminár bicích nástrojov

18.12.2017

18. decembra o 13.45.hod. v triede bicích nástrojov č. S/8