Interný koncert klavírneho oddelenia

06.02.2017

6. februára 2017 o 16.00 hod. v koncertnej sieni

J. S. Bach: Trojhlasná invencia e mol č. 7

W. A. Mozart: Sonáta G dur KV 283

1.časť Allegro

C. Czerny: Etuda B dur op. 740 č. 13

F. Liszt: Uhorská rapsódia č. 2

Balázs FAZEKAŠ, 3. ročník

/ z triedy Mgr. art. J. Debreovej /

L. v. Beethoven: Sonáta G dur op. 31 č. 1

1.časť Allegro vivace

F. Chopin: Etuda c mol op. 25 č. 12

P. I. Čajkovskij: Dumka op. 59

S. Rachmaninov: Etuda Obraz a mol op. 39 č. 2

Kateryna SHAPRAN, 4. ročník

/ z triedy Mgr. art. V. Samborskej /

W. A. Mozart: Sonáta D dur KV 576

1.časť Allegro

C. Debussy: Svit luny, Passepied (z Bergamskej suity)

F. Chopin: Etuda h mol op. 25 č. 10

S. Rachmaninov: Etuda es mol op. 39 č. 5

Anton FUCHS, 6. ročník

/ z triedy Mgr. art. M. Draveckej /