Interný koncert

31.01.2017

31. januára 2017 o 16.30 v koncertnej sieni

Program:

J. Suk:              O mamičkinom srdci ( z cyklu O matince op. 28 )

                         Sophia LIGUŠOVÁ, 5. ročník

/ z triedy Mgr. A. Ličkovej /

J. S. Bach:        Trojhlasná invencia G dur č. 10

C. Czerny:        Etuda G dur op. 740 č. 47

W. A. Mozart:    Sonáta D dur KV 284

                                      1. časť - Allegro con spirito

F. Chopin:         Valčík cis mol op. 64 č. 2

                          Samuel SEMAN, 2. ročník

/ z triedy Mgr. art. E. Jámbora /

J. S. Bach:         Trojhlasná invencia C dur č. 1

W. A. Mozart:     Sonáta D dur KV 576

                                    1. časť - Allegro

F. Chopin:          Nocturno Des dur op. 27 č. 2

C. Czerny:          Etuda g mol op. 740 č. 50

                           Tadeáš GOLEC, 3. ročník

/ z triedy Mgr. art. M. Hermanovej /

J. S. Bach:          Trojhlasná invencia A dur č. 12

M. Moszkowski: Etuda F dur op. 72 č. 4

L. v. Beethoven: Sonáta c mol op. 10 č. 1

                                        1. časť - Allegro con brio

F. Chopin:           Polonéza d mol op. 71 č. 1

                            Marek MADEJA, 3. ročník

/ z triedy Mgr.a rt. J. Debreovej /

D. Šostakovič:     Concertino pre 2 klavíry

                             Juliana ČARNOKÁ, 4. ročník

                             Jana KAPRAĽOVÁ, 5. ročník

/ komorná hra z triedy Mgr. art. J. Debreovej /