Interný koncert oddelenia hry na klavíri

05.02.2019

5. 02. 2019 o 16:30 hod. v koncertnej sieni