INTERNÝ KONCERT AKORDEÓNOVEJ IMPROVIZÁCIRE

11.06.2018

11. 06. 2018 o 16:30 hod. v koncertnej sieni