Interný koncert

18.10.2016

18. októbra 2016 sa uskutoční interný koncert v koncertnej sieni o 16.30 hod.

INTERNÝ KONCERT

L. v. Beethoven: Sonáta C dur op. 2 č. 3

I. časť - Allegro con brio

S. Rachmaninov: Prelúdium D dur op. 23 č. 4

F. Chopin: Etuda c mol op. 25 č. 12

P. I. Čajkovskij: Dumka

klavír: Kateryna SHAPRAN, 4. ročník

 - z triedy Mgr. art. Violy Samborskej


Joseph HAYDN: Sláčikový kvartet G dur op. 54. č. 1

Allegretto

Allegro con brio

1. husle: Mária Krakovská, 5. roč.

2. husle: Jakub Kubina, 4. roč.

viola: Peter Čižmár, 5. roč.

violončelo: Kira Petuchovská, 2. roč.

 - z triedy MgA. M. Červenáka, ArtD.


L. v. Beethoven: Sonáta G dur op. 31 č. 1

I. časť Allegro vivace

S. Rachmaninov: Etuda a mol op. 39 č. 2

F. Liszt: Tarantella ( z cyklu Roky putovania )

klavír: Kateryna SHAPRAN, 4. ročník

 - z triedy Mgr. art. Violy Samborskej