INTERNÝ KONCERT ODDELENIA HRY NA KLAVÍRI

12.03.2019

12. 03. 2019 o 16:30 hod.  v koncertnej sieni