INTERNÝ KONCERT ODDELENIA DYCHOVÝCH A BICÍCH NÁSTROJOV

21.02.2018

21. 02. 2018 o 16:30 hod.  v koncertnej sále