INTERNÝ KONCERT KLAVÍRNEHO ODDELENIA

12.06.2018

12. 06. 2018 o 16:30 hod. v koncertnej sieni