Interný koncert klavírneho oddelenia

28.01.2020

28. 01. 2020 o 16:30 hod. v koncertnej sieni