III. INTERPRETAČNÝ SEMINÁR KLAVÍRNEHO ODDELENIA

27.11.2018

dňa 27. novembra 2018 o 15.05 hod. v seminárnej miestnosti na Moyzesovej ul.