III. INTERPRETAČNÝ SEMINÁR KLAVÍRNEHO ODDELENIA

14.11.2017

dňa 14. novembra 2017 o 15.05 hod.v seminárnej miestnosti na Moyzesovej ul.