III. Interpretačný seminár klavírneho oddelenia

25.10.2016

dňa 25. októbra 2016 o 14.45 hod. v seminárnej miestnosti na Moyzesovej ul.

J.S.Bach: Dvojhlasná invencia G dur č. 10

J.B.Cramer: Etuda A dur č. 4

Stanislava Hricová, 1. ročník

/ z triedy Mgr.art. J.Katinovej Šingerovej /

A.Skriabin: Etuda cis mol op. 2 č. 1

S.Prokofiev: Sonáta f mol op. 1

Jana Lukáčová, a. h.

/ ped.vedenie Mgr.art. J.Debreová /

L.v.Beethoven: Sonáta d mol op. 31 č. 2 - 1.časť Allegro

Juliana Čarnoká, 4. ročník / z triedy Mgr.art. J.Debreovej /

S.Prokofiev: Sonáta f mol č. 1

Marek Madeja, 3. ročník

/ z triedy Mgr.art. J.Debreovej /

J.S.Bach: Prelúdium a fúga C dur TK II.

F.Chopin: Etuda f mol op. 25 č. 2

S.Rachmaninov: Etuda C dur op. 33 č. 2

Júlia Pál Baláž, 6. ročník

/ z triedy Mgr.art. J.Debreovej /