II. Interpretačný seminár

18.10.2016

klavírneho oddelenia dňa 18. októbra 2016 o 14.45 hod. v seminárnej miestnosti na Moyzesovej ul.

J.S.Bach: Dvojhlasná invencia F dur č. 8

J.B.Cramer: Etuda č. 23 e mol

Marek Šugerek, 1.ročník

/ z triedy Mgr.art. D.Kačmárovej /

J.S.Bach: Dvojhlasná invencia d mol č. 4

J.B.Cramer: Etuda D dur č. 20

Antónia Spišiaková, 1.ročník

/ z triedy Mgr.art. D.Kačmárovej /

J.S.Bach: Prelúdium a fúga As dur TK I.

W.A.Mozart: Sonáta D dur KZ 576 - I.časť Allegro

F.Chopin: Etuda C dur op. 10 č. 1

D.Šostakovič: Prelúdium a fúga d mol č. 24

Anton Fuchs, 6.ročník

/ z triedy Mgr.art. M.Draveckej /