II. Interpretačný seminár klavírneho oddelenia

20.11.2018

dňa 20. 11. 2018 o 15.05 hod. v seminárnej miestnosti na Moyzesovej ul.