II. INTERPRETAČNÝ SEMINÁR KLAVÍRNEHO ODDELENIA

17.10.2017

dňa 17. októbra 2017 o 15.05 hod. v seminárnej miestnosti na Moyzesovej ul.