I. Interpretačný seminár

10.10.2017

10. októbra 2017 o 15.05 hod.v seminárnej miestnosti na Moyzesovej ul.