I. INTERPRETAČNÝ SEMINÁR

11.10.2016

klavírneho oddelenia dňa 11. októbra 2016 o 14.45 hod.

v seminárnej miestnosti na Moyzesovej ul.

L.v.Beethoven: Sonáta G dur op. 31 č. 1 - 1.časť Allegro vivace

F.Chopin: Etuda c mol op. 25 č. 12

S.Rachmaninov: Etuda G dur op. 39 č. 2

F.Liszt: Tarantella ( z cyklu Roky putovania )

Kateryna Shapran, 4. ročník

/ z triedy Mgr.art. Violy Samborskej /