Hudobné matiné študentov partnerskej školy z poľského mesta KIELCE

27.06.2018

27. 06. 2018 o 11:00 hod. v koncertnej sieni