Deň otvorených dverí

09.02.2019

9. februára 2019 od 8. 30 hod. - 9. 30 hod. - prezentácia záujemcov o prácu s odbornou komisiou, pri vstupe do koncertnej sály školy (prízemie vľavo) nahlásiť sa môžete v uvedenom čase, ale aj telefonicky 055/6221967.

PROGRAM:

9.00 - 9.45     -  stretnutie s vedením školy v koncertnej sále (prízemie)

od 10.00 hod. - práca v oddeleniach podľa študijných odborov.

Podrobnosti budú uvedené na vývesnej tabuli pri vstupe do                      budovy školy.