Absolventský koncert

06.06.2018

6. 06. 2018 o 16:30 hod. v koncertnej sieni - Branislav LELÁK, Štefan KIERNOS,  Mária KRAKOVSKÁ