ABSOLVENTSKÝ KONCERT

10.05.2018

10. 05. 2018 o 16:30 hod. v koncertnej sieni