ABSOLVENTSKÝ KONCERT 

14.05.2018

14. 05. 2018 o 16:30 hod. v koncertnej sieni