Absolventský koncert

23.05.2017

23. 5. 2017 vo Východoslovenskej galérii - Michaela Bukovinská a Tatiana Fecenková