2. ročník prehliadky mladých hudobníkov v hre na dychových plechových nástrojoch zo ZUŠ v regióne východného Slovenska

05.05.2017

5. mája 2017 o 8.30 hod. v koncertnej sieni Konzervatória na Timonovej ul. č. 2, Košice