2. kolo talentových prijímacích skúšok

16.06.2017

16. júna je deadline prihlasovania na 2. kolo talentových prijímacích skúšok, ktoré sa uskutočnia 20. júna 2017 o 8.00 hod. na Konzervatóriu, Timonova 2 v Košiciach.

ROZHODNUTIE RIADITEĽA ŠKOLY

O USKUTOČNENÍ 2. KOLA

TALENTOVÝCH PRIJÍMACÍCH SKÚŠOK

Talentové prijímacie skúšky sa uskutočnia dňa 20. júna 2017 o 8.00 hod. v týchto odboroch:

Tanec - štúdium tanca v novej koncepcii, v symbióze s výkonnými umelcami sólistami baletu Štátneho divadla Košice. Po ukončení štúdia nová možnosť - rozvíjať tanečné vzdelanie diaľkovou formou štúdia na VŠMU.

Spev

Hudba - skladba

Hudba - hra na klavíri

Hudba - hra na organe

Hudba - hra na flaute, hoboji, klarinete, fagote, saxofóne, trúbke, lesnom rohu, pozaune, tube, bicích nástrojoch

Hudba - hra na husliach, viole, violončele, kontrabase, gitare, cimbale

Hudba - hra na akordeóne

Ak máte záujem absolvovať talentové prijímacie skúšky prihláste sa na sekretariat@konke.sk alebo telefonicky: +421 55 622 19 67 do 16. júna 2017.