Mgr. art. Milan Kyjovský
vedúci predmetovej komisie

V rokoch 1970-76 absolvoval na Konzervatóriu v Košiciach štúdium hry na husliach v triede F. Vodičku. Na VŠMU v Bratislave študoval v rokoch 1976-80 odbor hudobné umenie - hra na husliach v triede Jely Špitkovej a Aladára Móžiho. V tomto období bol členom komorného súboru Musica Aeterna (ale aj folklórnych súborov Technik a Lúčnica).Od roku 1980 do súčasnosti pôsobí ako pedagóg hry na husliach, priradených odborných predmetov a vo funkcii vedúceho Oddelenia strunových nástrojov. V rokoch 1986-91 bol štatutárnym zástupcom riaditeľa školy, v rokoch 1986 - 2000 členom organizačného výboru SŠK SR. Je stálym členom odborných súťaží.V rokoch 1980-86 bol členom a od roku 2002 až do súčasnosti je zástupcom koncertného majstra orchestra ŠD Košice. Od roku 1992 je primáriusom Quartetta Cassoviae, s ktorým absolvoval množstvo koncertných vystúpení doma i v zahraničí (Rakúsko, Taliansko, Luxembursko, Švajčiarsko, Belgicko, Maďarsko, Česká republika, Poľsko, SRN) a nahrával pre rozhlas a televíziu. V roku 2006 získalo kvarteto Cenu KSK a v roku 2012 Cenu mesta Košice.