Monika Kyjovská, Dis. art

Hre na klavíri sa začala venovať na ĽŠU v Trebišove. V štúdiu tohto odboru pokračovala od roku 1973 na Konzervatóriu v Košiciach. Hru na klavíri ukončila v roku 1980 v klavírnej triede M. Gabosovej. V septembri nastúpila na ZŠ Valaliky ako učiteľka hudobnej výchovy. V roku 1983 nastúpila na ZUŠ Kováčska ako učiteľka hry na klavíri. Od roku 1991 vyučuje hru na klavíri - povinný predmet na konzervatóriu až po súčasnosť.