Mgr. art. Adriena Krajňáková
klaviristka, pedagogička

Konzervatórium absolvovala v Košiciach v klavírnej triede Pavla Novotného. V štúdiách pokračovala na VŠMU v Bratislave u prof. Stanislava Zamborského. Počas študentských rokov sa zúčastnila konzervatoriálnych súťaží (Smetanovská klavírna súťaž, Beethovenov Hradec). Po štúdiách začala pôsobiť na Konzervatóriu v Košiciach najprv ako korepetítorka, neskôr aj pedagogicky. Aktívne sa venovala komornej hre. V súčasnosti vyučuje hru na klavíri, komornú hru, hru z listu a spolupracuje ako korepetítorka s tanečným oddelením.