MgA. Lukáš Kozubík

Pochádza z Ostravy, kde vyštudoval operný spev na konzervatóriu a Inštitúte pre umelecké štúdia Ostravskej univerzity v triede D. Míčkovej. Následne pokračoval v štúdiu na JAMU v Brne v odbore dirigovanie zboru v triede L. Mátla. Už v priebehu štúdií spolupracoval s mnohými koncertnými zbormi ( Pěvecký sbor Lumír, Mátlův akademický sbor, Virtuosi di Mikulov, Musica Conspirata, Ansamb Forte aj.). Aktívne sa podieľal na činnosti Komornej opery JAMU ako asistent dirigenta, zbormajster a korepetítor. Od sezóny 2012/2013 je zbormajstrom Opery Štátneho divadla Košice. Zároveň je zakladateľom a umeleckým vedúcim Detského operného štúdia pri Štátnom divadle Košice. Spolupracuje so Štátnou filharmóniou Košice, Štátnym komorným orchestrom Žilina atď. Je pravidelným porotcom zborových súťaží v ČR (napr. Bohemia cantat Brno, Kálíkův podzim v Zábřehu na Moravě).Na Konzervatóriu Košice pôsobí od školského roku 2014/15, kde vedie operné štúdio.