Kontaktujte nás
v pracovnej dobe od 8.00 - 15.00

Informácie o škole

volajte, emailujte, príďte k nám

Adresa
Timonova 2, 042 03

Telefónne číslo
+421 55 622 19 67

email na sekretariát: sekretariat@konke.sk

MgA. Bartolomej Buráš
Riaditeľ školy
tel.: +421 55 62 220 92
fax.: +421 55 69 982 07
kon-ke@konke.sk

Mgr. Silvia Sidorová
Zástupkyňa riaditeľa
tel.: +421 55 72 99 574
konke-sid@konke.sk 

Mgr. art. Iveta Čisáriková
Zástupkyňa riaditeľa
tel.: +421 55 72 99 574
konke-zast@konke.sk