Koncerty klavírneho oddelenia

Recitál Zuzany Zamborskej   - 20. 10. 2015

Recitál Iva Kahánka  - 5. 3. 2015

Recitál Mateja Arendárika - 28. 10. 2014