Koncerty - jazz a improvizácia

Pravidlené vystúpenia 

24. 10. 2016 o 20:00 Halmi Jazz


9. 11. 2016 o 19:00 Halmi Mlada Hudba


30. 11. 2016 o 20:00 Halmi Jazz