Koncert študentov konzervatória v Dome umenia
20. februára 2018

Big band

Brass band

Daniel Radič

Eduard Kostelník

Jana Margová

Patrik Zastko

Tibor Rusnák

Timotej Šak