PaedDr. Július Klein
pedagóg

Hre na klarinete sa začal venovať na ĽŠU v Spišskej Novej Vsi, kde v tom čase už študoval hru na klavír. V rokoch 1969-75 študoval na Konzervatóriu v Košiciach v triede Richarda Schreibera a 1975-79 na VŠMU v Bratislave v triede E. Bombaru. Od roku 1977 sa stal na polovičný úväzok členom ŠfK ako 1. klarinetista, po absolutóriu školy na celý úväzok. V roku 1994 bol na študijnom pobyte vo Wigmore Hall v Londýne. Od roku 1991 až do súčasnosti pôsobí vo funkcii riaditeľa ŠfK (s krátkou prestávkou v lete v roku 1999). V rokoch 1991-96 a od roku 2003 do súčasnosti pôsobí ako externý pedagóg hry na klarinete a odborných predmetov na Konzervatóriu Košice. Od roku 1979 sa začala rozvíjať jeho sólistická činnosť a spolupráca s rôznymi komornými zoskupeniami (Košické dychové trio, Filharmonické dychové kvinteto) a klaviristami P. Novotným a L. Kojanovou. Ako sólista sa predstavil v mnohých krajinách sveta a spolupracoval s domácimi i zahraničnými orchestrami. Bol hlavným sólistom počas trojtýždňového turné Štátnej filharmónie Košice v USA (1994) a v Mexiku (1998), s maďarským komorným orchestrom v Južnej Kórei (2001). Venuje sa prednáškovej činnosti, vedie majstrovské kurzy a to predovšetkým v zahraničí (1996 USA, 1998 Čína, 1999 a 2000 Španielsko, 2003 a 2004 USA atď.). Je členom odborných porôt nielen klarinetových súťaží doma, ale i v zahraničí (Kanada, Španielsko, Taliansko, Ukrajina, USA ). Je členom rôznych kultúrno-spoločenských organizácií, napr. od roku 2000 je zástupcom Slovenska v PEARLE ( Performing Art Employer Association League Europe) a od roku 2003 členom Výkonného výboru európskeho sociálneho dialógu v sektore živého umenia v Bruseli. V rokoch 2011-12 zastupoval v bruselskej pracovnej skupine Open Method of Coordination Ministerstvo kultúry SR. Za svoje umelecké aktivity získal viaceré významné ocenenia (okrem iných v roku 1997 Pamätná medaila Prezidenta SR, 2003 Pamätná medaila za podporu rozvoja vedy na Slovensku a spoluprácu so SAV, 2004 Cena primátora mesta Košice, 2014 Cena mesta Košice).