Majstrovské kurzy Prof. Aleny Vlasákovej a doc. Jana Jiraského Ph.D.

V dňoch 25. - 26. septembra 2013 sa v priestoroch Konzervatória Košice uskutočnili majstrovské kurzy Prof. Aleny Vlasákovej a doc. Jana Jiraského. Náplňou majstrovských kurzov boli už tradičné verejné vyučovacie hodiny s domácimi študentmi klavírneho oddelenia a prednášky pani Prof. Aleny Vlasákovej. Prof. Alena Vlasáková sa do roku 2000 venovala súčasne pedagogickej aj koncertnej činnosti, od roku 1990 vyučuje na Hudobnej fakulte JAMU v Brne a na HAMU v Prahe. Je členkou mnohých medzinárodných súťažných porôt a okrem toho, že vyučuje na rôznych interpretačných kurzoch po celom svete, usporadúva aj prednáškové cykly pre klavírnych pedagógov ( ČR, Taliansko, Litva, Japonsko, Poľsko, Rakúsko, Rusko, Slovensko, Ukrajina, atď. ) Jej prvá prednáška v Košiciach mala názov "Objavovanie ciest hudby v klaviristovej duši a tele". Súčasťou tejto prednášky bolo okrem iného aj premietanie francúzskeho filmového dokumentu, ktorý názorne demonštroval, aké nervové procesy prebiehajú v mozgu cvičiaceho, alebo hrajúceho interpreta. Táto prednáška je momentálne najšpičkovejším materiálom z hľadiska hudobného výskumu a je žiadaná a vysoko oceňovaná vo všetkých klavírnych kruhoch. Obsahom druhej prednášky bola technika zaobchádzania a spôsoby práce s klavírnym zvukom a fenomén trémy a jej zvládnutie na pódiu. Prednášku doplnila vlastnými skúsenosťami z dlhoročnej pedagogickej praxe, v rozpätí od vyučovania malých detí až po vysokoškolský stupeň. V popoludňajších hodinách prebiehali verejné vyučovacie hodiny, na ktorých vystúpilo 10 študentov klavírneho oddelenia, každý študent s jednou, alebo niektorí aj s dvomi skladbami zo svetovej klavírnej literatúry.

Prof. A. Vlasáková a doc. J.Jiraský vyučovali paralelne v dvoch miestnostiach. Ich postrehy a usmernenia boli zamerané na čistotu zvládnutia textu skladby, na kvalitu tónu, na spôsoby uvoľňovania hracieho aparátu a riešenia vyskytujúcich sa technických problémov, na charakter, jasnú obsahovosť, muzikalitu a vysoké intelektové nároky na štýlovosť predvedených skladieb. Ešte aj v prestávkach medzi vyučovaním prebiehali s hosťami neformálne posedenia, na ktorých sa buď voľnou diskusiou, alebo otázkami a odpoveďami rozoberali rôzne pedagogicko-metodické témy vyučovania klavírnej hry. 2 Všetky tieto informácie a podnety boli nesmiernym odborným obohatením a ukážky vyučovania vysokoškolskej úrovne boli prezentáciou toho najlepšieho, čo v súčasnosti v svetovej klavírnej pedagogike existuje. Akousi "názornou zvukovou" prezentáciou slovného a vyučovacieho vystúpenia pedagógov bol celovečerný klavírny koncert doc. Jana Jiraského. Jan Jiraský je laureátom mnohých medzinárodných súťaží, ako interpret sa preslávil najmä koncertnými sériami, na ktorých interpretuje kompletné klavírne diela skladateľov, napr. celý Dobre temperovaný klavír J.S.Bacha, klavírne sonáty W.A.Mozarta, etudy F.Chopina, alebo diela českých autorov. Pre Košice si dramaturgicky zvolil prierez viacerými autormi a štýlmi, na koncerte odzneli diela autorov W.A.Mozarta, F.Chopina, C.Debussyho, B.Smetanu a L.Janáčka. Hlboký umelecký zážitok, majstrovská práca so zvukom, až údiv z neopísateľného interpretačného nadhľadu, niekoľko prídavkov a záverečný "standing ovation" - to je len niekoľko z množstva dojmov, emócií a pozitívnych ohlasov, ktoré sa podpísali pod nezabudnuteľnú atmosféru večera. Vzhľadom na celosvetovú žiadanosť a veľkú pracovnú a koncertnú vyťaženosť obidvoch osobností, si hlboko vážime, že prijali pozvanie do Košíc a že sa toto klavírne fórum podarilo zrealizovať. Počuté informácie, podnety a metodické odporúčania sa stali pre zúčastnených mohutným a neoceniteľným stimulom do ďalšej práce a nadviazané pedagogické kontakty budú určite pokračovať aj v budúcnosti.Vložte svoj text