Interpretačné kurzy MgA. Iva Kahánka Ph.D.

V dňoch 4. - 6. marca 2015 prijal pozvanie klavírneho oddelenia na interpretačné kurzy popredný český klavirista a hudobný pedagóg MgA. Ivo Kahánek Ph.D ( AMU Praha ). Ivo Kahánek je absolútny       víťaz Pražskej   jari v    roku 2004 a     držiteľ     viacerých     prestížnych      ocenení z medzinárodných   súťaží.     Je absolventom    Janáčkovho   konzervatória v Ostrave a AMU Praha (v triede Prof. Ivana Klánskeho ). Taktiež absolvoval jeden semester postgraduálneho štúdia na prestížnej londýnskej Guildhall School of Music and Drama ( u Ronana O´Horu ). V súčasnosti koncertuje a pedagogicky pôsobí, má za sebou vystúpenia so Symfonickým orchestrom BBC, s Českou filharmóniou, s Berlínskou filharmóniou, vystúpenie vo Wigmore Hall v Londýne a mnoho ďalších. Je známy širokou výrazovou paletou i výnimočnými virtuóznymi schopnosťami, ktoré majstrovsky uplatňuje v repertoári od baroka až po súčasnú hudbu.

Interpretačné kurzy na Konzervatóriu, Timonova 2 začal každý deň prednáškou na tému Intuitívne aj racionálne metódy získavania hudobných predstáv. Túto otázku považuje za základnú a zásadnú pri štúdiu akejkoľvek skladby a na prednáškach predviedol pedagógom a študentom klavírneho oddelenia, že čím viac ju rôznymi metódami spresníme, tým viac je naša interpretácia výpovedne bohatšia a tým jasnejšie, následne od toho sa odvíjajúc, určíme interpretačné výrazové prostriedky a technické spôsoby riešenia rôznych interpretačných úloh. Prednáška vznikla zhrnutím vlastných skúseností a postupov pri štúdiu a vypracovávaní študovaných skladieb a jej informácie boli nesmierne cenné a obohacujúce ako pre študentov, tak aj pre pedagógov. Hlavnou náplňou kurzov boli verejné vyučovacie hodiny so študentmi klavírneho oddelenia. Počas troch dní odučil Ivo Kahánek 12 vyučovacích hodín so 6 študentmi klavírneho oddelenia. Na vyučovacích hodinách vychádzal hlavne z daného textu skladby a vysvetlil, ako preniknúť za daný hudobný zápis a ako ho správne chápať u rôznych skladateľov. Jeho rady a postrehy sa týkali ako hudobnej zložky (charakter, frázovanie, vrchol skladby ), tak aj tónovo-technickej ( uvedomovanie si aparátu, pohybová ekonómia, kvalita a spevnosť tónu, aktivita a pohyblivosť prstov, a pod. ), ale aj formovo-harmonickej.

Vrcholom kurzov bol klavírny recitál Iva Kahánka vo Východoslovenskej galérii, kde predviedol Sonáty D.Scarlattiho, Symfonické etudy R.Schumanna, I.diel Po zarostlém chodníčku L.Janáčka a Tri české tance B.Martinů. Skvostom večera bol najmä Po zarostlém chodníčku L.Janáčka, ale záverečný "standing ovation" bol dôkazom celkového úžasného zážitku z koncertu, ktorého úroveň patrí k súčasnej svetovej špičke. Aj touto cestou ďakujeme pánovi Ivovi Kahánkovi za jeho návštevu v Košiciach, za jeho obetavý prístup a príjemnú atmosféru, za neopísateľný zážitok z koncertu a za všetky odborné informácie, rady a postrehy, ktoré nám počas svojho pobytu rôznymi formami odovzdal.