Klavírny workshop s Arturom Jaroňom

V dňoch 12. a 15. januára 2016 sa v seminárnej miestnosti Konzervatória Timonova na Moyzesovej ulici uskutočnil workshop s poľským klavírnym pedagógom, koncertným umelcom Arturom Jaroňom, riaditeľom hudobnej školy v Kielcach v Poľsku, s ktorou má košické Konzervatórium Timonova už dlhoročnú partnerskú spoluprácu. Artur Jaroň sa narodil v poľskom meste Kielce. Študoval na Hudobnej akadémii v Krakowe u profesorky Ireny Sijałowej-Vogel. Následne absolvoval postgraduálne štúdium v triede Anatolija Kordaszewa a majstrovské kurzy pod vedením Very Gornostaevovej a Guntera Ludwiga. Hudobnej verejnosti sa predstavuje ako komorný hráč, ale aj ako sólista ( niekoľkokrát vystupoval aj s košickou Štátnou filharmóniou ). Vystupoval vo Francúzsku, Nemecku, Dánsku, Belgicku, Rusku, Lotyšsku, Litve, Portugalsku, Švédsku, Taliansku a v roku 2005 aj v Carnegie Hall v New Yorku. Za svoju bohatú umeleckú, ale aj organizátorskú činnosť bol ocenený niekoľkými oceneniami.

Workshop na Konzervatóriu Timonova pozostával hlavne z verejných vyučovacích hodín, na ktorých sa predstavilo 11 študentov klavírneho oddelenia so skladbami klavírnej literatúry rôznych štýlových období. Vyučovacie hodiny vynikali výbornou priateľskou atmosférou a veľmi imponujúcim vystupovaním a kontaktom s mladými študentmi. Z odborného hľadiska malo vyučovanie veľmi komplexný pohľad na všetky zložky interpretácie: dodržanie textu, tónová a technická oblasť, frázovanie, výstavba, charakter a hudobný obsah skladby a to všetko s vysokým nadhľadom a mnohoročnými skúsenosťami pedagogickými aj koncertnými. Všetci zúčastnení odchádzali naplnení množstvom výborných informácií a postrehov, pretože pán Artur Jaroň neukončil vyučovaciu hodinu, kým nepovedal všetko, čo počul, postrehol a považoval za potrebné nám poradiť.

Aj touto cestou ďakujeme Arturovi Jaroňovi za zrealizovaný workshop. Ďakujeme za pozvanie do Kielc, kde by sa mali v máji 2016 prezentovať študenti klavírneho oddelenia Konzervatória Timonova na samostatnom celovečernom koncerte a vzhľadom na niekoľkoročnú partnerskú spoluprácu medzi našimi hudobnými školami sa tešíme opäť na takéto odborné stretnutie niekedy v budúcnosti.