Mgr. art. Janette Katinová Šingerová

Janette Katinová Šingerová študovala hru na klavíri na Konzervatóriu v Košiciach v triede Mgr.art. Petra Kaščáka a na Vysokej škole múzických umení v Bratislave v triede Prof. Miloslava Starostu. V rokoch 2000-2001 študovala na Akadémii Carla Nielsena v Odense (Dánsko) u Rosalind Bevan. Na klavírnej súťaži F.Chopina v Mariánskych Lázňach (1993) získala ocenenie Najlepšia účastníčka zo Slovenska. Zúčastnila sa aj Medzinárodnej klavírnej súťaže J.N.Hummela v Bratislave(1999), kde postúpila do semifinále. Účinkovala na Festivale komornej hudby v Rige (Lotyšsko) a bola účastníčkou medzinárodného študentského projektu v Dánsku.

Ako sólistka spolupracovala so Štátnou filharmóniou Košice a Symfonickým orchestrom VŠMU v Bratislave.Viackrát vystúpila na festivale súčasného umenia ARS NOVA v Košiciach.Účinkovala na koncertoch na Slovensku,v Maďarsku, Poľsku.Realizovala nahrávky pre Slovenský rozhlas a podieľala sa na profilovom Cd Petra Katinu Flashing. Aktívne sa venuje sólovej a komornej hre.

Pravidelne je pozývaná účinkovať ako korepetítorka na medzinárodných interpretačných kurzoch v Baji (Maďarsko), Banskej Bystrici a Oradei (Rumunsko).V súčasnosti vyučuje hru na klavíri na Konzervatóriu Košice.