Mgr. art. Daniela Kačmárová

Po štúdiách hry na klavíri na košickom konzervatóriu (v triede M. Hermanovej) absolvovala Vysokú školu múzických umení pod vedením Z. Niederdorfer-Paulechovej a M. Lapšanského. Zúčastnila sa konzervatoriálnych súťaží, Medzinárodnej Smetanovej klavírnej súťaže v Plzni a rôznych klavírnych kurzov a seminárov (Slovensko, Poľsko).

Na Konzervatóriu Košice sa od roku 2013 venuje pedagogickej a korepetítorskej činnosti.