Žiaci predmetu jazz a improvizácia

Jazz Ansámbel 1, Harmónia:
Balintová Alexandra 4.roč  - kontrabas
Bartek Dominik, 3.roč  - klavír
Golec Tadeáš, 1.roč  - klavír
Rondoš Dominik, 2.roč  - spev
Švec Patrik, 1.roč  - saxofón
Toutyn Dmytro, 1.roč  - klarinet

Oficiálne Jazz Ansámbel 2, Kompozícia a aranžovanie:
Bankov Nikola, 3.roč  - saxofón
Cvengroš Tomáš, 4.roč  - saxofón
Kostár Miloš, 6.roč  - saxofón
Shapran Katerzyna, 4.roč  - klavír
Volák Adrián, 4.roč  - gitara

Sluchová analýza:
Balintová Alexandra 4.roč  - kontrabas
Bankov Nikola, 3.roč  - saxofón
Bartek Dominik, 3.roč  - klavír
Cvengroš Tomáš, 4.roč  - saxofón
Golec Tadeáš, 1.roč  - klavír
Kostár Miloš, 6.roč  - saxofón
Rondoš Dominik, 2.roč  - spev
Shapran Katerzyna, 4.roč  - klavír
Švec Patrik, 1.roč  - saxofón
Toutyn Dmytro, 1.roč  - klarinet
Volák Adrián, 4.roč  - gitara

Študenti ktorí sa externe zúčastňujú vyučovania:
Kostelník Eduard, 6.roč  - klavír
Kollegová Laura, 5.roč  - spev
Chalupecký Gregor, 2.roč  - trombón
Rusnák Tibor, 3.roč  - bicie nástroje
Ščerbáková Mária, 5.roč  - viola