Mgr. Mária Jarkovská

V rokoch 1974-80 absolvovala v triede I. Millera štúdium hry na klavíri na Konzervatóriu v Košiciach. V štúdiách pokračovala na Filozofickej fakulte UK v Bratislave, ktoré v odbore Teória kultúry ukončila v roku 1984. V rokoch 1984 -2011 pôsobila ako režisérka Slovenského rozhlasu v Košiciach (rozhlasové hry, zábavníky, verejné nahrávky, poviedky, hudobno-slovné pásma, seriály a iné - na mnohých reláciách sa podieľala aj ako redaktorka). Od roku 2011 vyučuje na košickom konzervatórium predmety: Práca pred kamerou a mikrofónom (5.a 6. ročník HDU) a Hra na klavíri.