Mgr. art. Janka Jámborová
pedagóg

Hru na flaute absolvovala na Konzervatóriu v Bratislave v triede Mgr. M. Braunsteinerovej v roku 2011 s ocenením Najlepší absolvent roka. Následne pokračovala v štúdiu na AMU v Prahe (Doc. R. Pivoda), Vienna Konservatorium Budapest (G. Csetényi) a VŠMU v Bratislave (Doc. D. Zsapková, ArtD.). V roku 2013 jej bolo udelené štipendium, vďaka ktorému študovala na Joseph Haydn Konservatorium des Landes Burgenland v Eisenstadte u Prof. G. Mashayekhi-Beer. Magisterské štúdium ukončila v roku 2016 pod vedením Mgr.art. I. Gabrišovej na AU v Banskej Bystrici. Venuje sa tiež interpretácii starej hudby na dobových nástrojoch. Hru na traverse študovala pod vedením Mag.rer.soc.oec. M. Lechtovej a Mgr.art. M. Mestickej na Cirkevnom konzervatóriu v Bratislave.Od začiatku štúdia sa pravidelne zúčastňuje na majstrovských kurzoch pod vedením významných umelcov napr. János Bálint, Yossi Arnheim, Kaspar Zehnder, Hansgeorg Schmeiser, Erwin Klambauer, Michael Martin Kofler, Philippe Bernold, Václav Kunt, Ján Ostrý a iní.Participovala na domácich aj zahraničných súťažiach, napr. zo Súťaže slovenských konzervatórií v Košiciach z roku 2010 si odniesla 2. miesto, o rok neskôr vyhrala 1. miesto na medzinárodnej súťaži Flautiada v Bratislave a v roku 2012 postúpila do finále medzinárodnej súťaže Petara Konjovica v Belehrade.Ako sólistka spolupracovala s Komorným orchestrom Konzervatória, Capellou Istropolitana, účinkovala na rôznych hudobných festivaloch v sólovej aj komornej hre. V sezóne 2010/2011 pôsobila v orchestri Cabaret Calambour v Prahe. V rokoch 2012-2014 učila na SÚZUŠ Tralaškola v Nitre. Od roku 2014 pôsobí ako prvá flautistka v Štátnej filharmónii Košice. Od školského roka 2015/16 vyučuje na Konzervatóriu v Košiciach odbor hra na flaute.