Mgr. Katarína Jakabová
pedagóg

Je odchovankyňou Konzervatória Košice v odbore hra na klavíri v rokoch 1976-1983. Popri pedagogickej činnosti na ZUŠ v Košiciach študovala na Fakulte humanitných vied Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, kde ukončila s vyznamenaním študijný odbor učiteľstvo odborných umeleckých predmetov v predmete hudobná pedagogika. Neskôr si rozšírila kvalifikáciu v predmete anglický jazyk. Na Konzervatóriu Košice/Timonova 2 pôsobí od roku 2008, kde vyučuje predmet anglický jazyk.