Interpretačné kurzy s Ivom Kahánkom 
9.-10. 3. 2018