Interpretačné kurzy s Ivom Kahánkom 

9.-10. 3. 2018