Hudobno teoretické predmety, skladba, dirigovanie
Pedagógovia

PhDr. Ľubomír Demeter

Organista, hudobný pedagóg

PaedDr. Ján Drietomský

Dirigent, zbormajster, hudobný pedagóg

PhDr. Andrea Meščanová, PhD.

Muzikologička - hudobná historička, hudobná pedagogička

Mgr. art. Jana Pavlinská

Hudobná kritička a pedagogička

Mgr. art. Jraj Vajó, ArtD.

Skladateľ, hudobný pedagóg, hudobný redaktor