Oddelenie skladby, dirigovania, organu a hudobno-teoretických predmetov
súťaže

Školský rok 2017/2018

Ján Fic - 2. miesto v 2. kategórii 

Súťaž študentov konzervatórií SR v odboroch hra na organe - Košice 

(19-21.3.2018)

Dominik Murcko - 5. roč., 2. miesto v 2. kategórii

Cena Hudobného fondu

Súťaž študentov konzervatórií SR v odboroch hra na organe - Košice

(19-21.3.2018)

Vivien Káposztásová - 

čestné uznanie v 1. kategórii 

Súťaž študentov konzervatórií SR v odboroch hra na organe - Košice

(19 -21. 3. 2018)