Mgr. art. Oľga Hrehorová

Tanečná pedagogička - Mgr. art. V roku 1981 bola po absolvovaní ZUŠ, ktorú navštevovala od svojich piatich rokov, prijatá na štúdium klasického tanca na Konzervatórium v Košiciach. Klasický tanec študovala v triede M. Baranovej, L. Orosovej, J. Gogovej a ukončila ho v triede J. Cakociovej. V roku 1993 ukončila štúdium na VŠMU v Bratislave, odbor pedagogika klasického tanca pod vedením D. Hubovej. Od roku 1993 pôsobí ako pedagogička na Konzervatóriu Košice.