Mgr. art. Aneta Hollá, ArtD.

Po štúdiu na Konzervatóriu v Košiciach u Mgr. art. Ludmily Šomorjaiovej pokračovala na HTF VŠMU v Bratislave v triede doc. Mgr. art. Hany Štolfovej - Bandovej ArtD., u ktorej ukončila v roku 2012 aj doktorandské štúdium.

Absolvovala spevácke kurzy v Rakúsku, Česku, Nemecku, Poľsku a na Slovensku. Predstavila sa na mnohých festivaloch (napr. Pražská jar, Festival hudby v Strasburgu atď.); možnosť spievať pod taktovkou dirigentov ako Simon

Halsey, Terry Edwards, Jonatan Noth, Christopher Hogwood, spolupracovala so Shanghaiskou filharmóniou, Südwestdeutsche Philharmonie Konstanz, pravidelne spolupracuje aj so Súborom pre starú hudbu pod vedením Petra Zajíčka, s ktorým uskutočnila viaceré vystúpenia na Slovensku a v Českej republike, no najmä úspešné turné v Guatemale a Mexiku. Absolvovala aj turné po Japonsku s viedenským orchestrom Wiener Walzer Orchester.

Hosťovala v Národnej opere vo Vilniuse (Litva), v Opere v Kolíne nad Rýnom (Nemecko) ako Ginevra Scotti (F. Schrecker -Die Gezeichneten ) a ako Diana (J.Offenbach-Orfeus v podsvetí ).

Úspešne sa zúčastnila speváckych súťaži :

1997 - Vráble (Slovensko) Medzinárodná spevácka súťaž Imricha Godina - 2. miesto

2000 - Žilina ( Slovensko ) Súťaž slovenských konzervatórií - 2. miesto

2004 - Kroměríž (Česká republika) - Medzinárodná spevácka súťaž duchovnej a koncertnej hudby - 2. miesto

2010 - Praha (Česká republika) Spevácka súťaž Ad honorem Mozart - 3. miesto

2010- Karlovy Vary (Česká republika) - 1. miesto (kategória pieseň), Cena za najlepšiu interpretáciu Mozartovej árie, Cena Českého rozhlasu, Cena Hejtmana karlovarského kraja, Cena za najlepšiu interpretáciu talianskeho repertoáru v kategórii Opera, Čestné uznanie v kategórii Opera.

Pedagogicky od roku 2000 pôsobila na ZUŠ Lipany, ZUŠ Exnárova Bratislava a VŠMU Bratislava. Od roku 2006 pravidelne hosťuje v Štátnom divadle v Košiciach.

Od školského roku 2016/17 vyučuje hlavný odbor spev a priradené predmety.